FORSIDE     


Generalforsamling afholdes hvert år
den anden tirsdag i marts kl. 1800
eller senest ved udgangen af marts måned.
Alle medlemmer er velkomne til generalforsamlingen.
I umiddelbar forlængelse af generalforsamlingen
afholdes der generalforsamling i aktieselskabet.
I bladet "Fuldriggeren" vil dagsordenen være nævnt,
ligesom de bestyrelsesmedlemmer, der er på
valg det pågældende år vil være nævnt.
My Image

Billeder fra arkiv